اطلاعیه مهم در خصوص دفاع از پایان نامه در نیمسال اول تحصیلی 97-96 - واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی