اطلاعات مورد نیاز دانشکده

 

سرپرست دانشکده فنی و مهندسی

 

ارتباط با قسمت پژوهش دانشکده:

کارشناس : آقای صالحی | ایمیل :thesis_eng@iauec.ac.ir | شماره تماس : ۴۲۸۶۳۰۰۰ - داخلی ۳۴۱ | روزهای یکشنبه و سه شنبه ۱۴-۱۶

ارتباط با قسمت فارغ التحصیلان دانشکده :

کارشناس : خانم کمره ای | ایمیل :f_kamarei@iauec.ac.ir | شماره تماس : ۴۲۸۶۳۰۰۰ - داخلی  ۲۸۳ | روزهای یکشنبه و سه شنبه ۱۴-۱۶

فرآیند انتخاب استاد راهنما و تصویب پروپوزال(اطلاعیه)

برگه انتخاب استاد راهنمای پایان نامه (word)

 

مدیر گروه معاون گروه
علی شیخانی  -
مقاطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی پزشکی
دکتری
مهندسی پزشکی هسته ای – مهندسی پرتو پزشکی
مهندسی پزشکی هسته ای – مهندسی انرژی هسته ای
مهندسی پزشکی – بافت
مهندسی پزشکی – بیو الکتریک
مهندسی پزشکی – بیو مکانیک
مهندسی پزشکی – بیو مواد
کارشناسی ارشد
مهندسی هسته ای – مهندسی راکتور
مهندسی هسته ای – پرتو پزشکی
مهندسی پزشکی- بیو الکتریک
مهندسی پزشکی- توانبخشی
مهندسی پزشکی – بیو متریال
مهندسی پزشکی – بیو مکانیک
مهندسی پزشکی – مهندسی بافت
مدیر گروه معاون گروه
تورج بنی رستم  -
مقاطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی کامپیوتر
دکتری
معماری سیستم های کامپیوتری
نرم افزار
هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
نرم افزار
هوش مصنوعی
هوش مصنوعی و رباتیکز
معماری سیستم‌های کامپیوتری
مدیر گروه معاون گروه
حسین شمسی  -
مقاطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی برق
دکتری
الکترونیک
قدرت
کنترل
مخابرات
کارشناسی ارشد
الکترونیک
مخابرات
قدرت
سیستم های قدرت
کنترل
قدرت گرایش الکترونیک قدرت
الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
مخابرات امن و رمزنگاری
مخابرات میدان و موج
برنامه ریزی و مدیریت سیستم‌های انرژی الکتریکی
سامانه‌های برقی حمل و نقل
سیستم‌های الکترونیک دیجیتال
افزاره میکرو و نانو الکترونیک
شبکه های مخابراتی
مخابرات سیستم
مخابرات نوری
مدارهای مجتمع الکترونیک

مدیر گروه معاون گروه
پرناز علیمرادیان  -
مقاطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد
رشته‌های گروه مهندسی کشاورزی
دکتری
مهندسی اقتصادی کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی
کارشناسی ارشد
مهندسی کشاورزی – مدیریت کشاورزی
مدیر گروه معاون گروه
سید محمد سید حسینی مهدیه اخباری
مقاطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد
 
رشته‌های گروه مهندسی صنایع
دکتری
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع – اتوماسیون
برنامه ریزی و مدیریت تولید
تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم
کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
مهندسی مالی
مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی
مدیر گروه معاون گروه
احمدرضا ربانی  -
مقاطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی نفت و شیمی
دکتری
مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و مهندسی بیوشیمی
کارشناسی ارشد
مهندسی نفت – اکتشافات
مهندسی نفت – مخازن هیدروکربوری
مهندسی نفت – حفاری
مهندسی اکتشاف نفت
پژوهشی مهندسی نفت – پالایش
مهندسی شیمی- فرایندهای جداسازی
مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
مهندسی شیمی – پلیمر
مهندسی شیمی – صنایع غذایی
مهندسی شیمی – طراحی فرآیند
مهندسی شیمی – محیط زیست

مدیر گروه معاون گروه
 سید آرش سید شمس طالقانی

 -
مقاطع تحصیلی :   کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی مکانیک و هواو فضا
دکتری
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
مهندسی مکانیک – طراحی جامدات
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
مهندس مکانیک- ساخت و تولید
مهندسی هوافضا
مهندسی هوافضا – مهندسی فضایی
مهندسی هوافضا- آیرودینامیک
مهندسی سیستمهای انرژی – انرژی و محیط زیست
مهندسی سیستمهای انرژی – تکنولوژی انرژی
مهندسی انرژی تجدید پذیر
مهندسی مکاترونیک – اتوماتیک و کنترل تولید
مهندسی مکاترونیک – ارتباطات جنبی انسان – ماشین – کامپیوتر
مهندسی مکاترونیک – طراحی رباتها و سیستم های مکاترونیکی
مهندسی مواد- مهندسی خوردگی و حفاظت مواد
مهندسی مواد- جوشکاری
مدیر گروه معاون گروه
علی نیکخو  -
مقاطع تحصیلی :    کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی عمران (حمل و نقل، ...)
دکتری
مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت
مهندسی عمران – حمل و نقل
مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران – حمل و نقل
مهندسی عمران – مدیریت ساخت
مهندسی راه و ترابری
مهندسی حمل و نقل
مهندسی و مدیریت ساخت
مهندسی و مدیریت منابع آب
مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
مدیر گروه معاون گروه
علی درخشانی  -
مقاطع تحصیلی :    کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی عمران (سازه، ...)
دکتری
مهندسی عمران – زلزله
مهندسی عمران – ژئوتکنیک
مهندسی عمران – سازه
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران – ژئوتکنیک
مهندسی عمران – زلزله
مهندسی عمران – سازه
مهندسی عمران – مهندسی سازه

مدیر گروه کارشناسی معاون گروه کارشناسی
مجید حاجی رمضانعلی -
مقاطع تحصیلی موجود:   کارشناسی

 

رشته‌های گروه فناوری اطلاعات (کارشناسی)
کارشناسی
مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات (۹۴ و مابعد)
مهندسی فناوری اطلاعات (۹۳ و ماقبل)
مدیر گروه
معاون گروه
-- لادن ریاضی
مقاطع تحصیلی موجود:  کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی فناوری اطلاعات (ارشد)
کارشناسی ارشد
مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکی
مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه های کامپیوتری
مهندسی فناوری اطلاعات- مهندسی مخابرات امن