اخبار دانشکده فنی و مهندسی

مدیر گروه معاون گروه
مجید حاجی رمضانعلی  -
مقاطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی پزشکی
کارشناسی ارشد
مهندسی هسته ای – مهندسی راکتور
مهندسی هسته ای – پرتو پزشکی
مهندسی پزشکی- بیو الکتریک
مهندسی پزشکی- توانبخشی
مهندسی پزشکی – بیو متریال
مهندسی پزشکی – بیو مکانیک
مهندسی پزشکی – مهندسی بافت

 

مدیر گروه معاون گروه
تورج بنی رستم  -
مقاطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ارشد
نرم افزار
هوش مصنوعی
هوش مصنوعی و رباتیکز
معماری سیستم‌های کامپیوتری

 

مدیر گروه معاون گروه
مجید حاجی رمضانعلی  -
مقاطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی برق
کارشناسی ارشد
الکترونیک
مخابرات
قدرت
سیستم های قدرت
کنترل
قدرت گرایش الکترونیک قدرت
الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
مخابرات امن و رمزنگاری
مخابرات میدان و موج
برنامه ریزی و مدیریت سیستم‌های انرژی الکتریکی
سامانه‌های برقی حمل و نقل
سیستم‌های الکترونیک دیجیتال
افزاره میکرو و نانو الکترونیک
شبکه های مخابراتی
مخابرات سیستم
مخابرات نوری
مدارهای مجتمع الکترونیک

 

مدیر گروه معاون گروه
علی نیکخو  -
مقاطع تحصیلی :    کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی کشاورزی
کارشناسی ارشد
مهندسی کشاورزی – مدیریت کشاورزی

 

مدیر گروه معاون گروه
احمدرضا ربانی -
مقاطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
مهندسی مالی
مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی
مدیریت مهندسی
کیفیت و بهره وری

 

مدیر گروه معاون گروه
احمدرضا ربانی -
مقاطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی نفت و شیمی
کارشناسی ارشد
مهندسی نفت – اکتشافات
مهندسی نفت – مخازن هیدروکربوری
مهندسی نفت – حفاری
مهندسی اکتشاف نفت
پژوهشی مهندسی نفت – پالایش
مهندسی شیمی- فرایندهای جداسازی
مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
مهندسی شیمی – پلیمر
مهندسی شیمی – صنایع غذایی
مهندسی شیمی – طراحی فرآیند
مهندسی شیمی – محیط زیست

 

مدیر گروه معاون گروه
احمدرضا ربانی -
مقاطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی مکانیک و هوافضا
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
مهندس مکانیک- ساخت و تولید
مهندسی هوافضا
مهندسی هوافضا – مهندسی فضایی
مهندسی هوافضا- آیرودینامیک
مهندسی سیستمهای انرژی – انرژی و محیط زیست
مهندسی سیستمهای انرژی – تکنولوژی انرژی
مهندسی انرژی تجدید پذیر
مهندسی مکاترونیک – اتوماتیک و کنترل تولید
مهندسی مکاترونیک – ارتباطات جنبی انسان – ماشین – کامپیوتر
مهندسی مکاترونیک – طراحی رباتها و سیستم های مکاترونیکی
مهندسی مواد- مهندسی خوردگی و حفاظت مواد
مهندسی مواد- جوشکاری

 

مدیر گروه معاون گروه
علی نیکخو  -
مقاطع تحصیلی :    کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی عمران (حمل و نقل، ...)
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران – حمل و نقل
مهندسی عمران – مدیریت ساخت
مهندسی راه و ترابری
مهندسی حمل و نقل
مهندسی و مدیریت ساخت
مهندسی و مدیریت منابع آب
مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

 

مدیر گروه معاون گروه
علی نیکخو  -
مقاطع تحصیلی :    کارشناسی ارشد
رشته‌های گروه مهندسی عمران (سازه، ژئوتکنیک و زلزله)
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران – ژئوتکنیک
مهندسی عمران – زلزله
مهندسی عمران – سازه
مهندسی عمران – مهندسی سازه

 

مدیر گروه معاون گروه
علی نیکخو  -
مقاطع تحصیلی :    کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه معدن
کارشناسی ارشد
مهندسی معدن – مهندسی استخراج معدن
مهندسی معدن – مهندسی اکتشاف معدن

 

مدیر گروه معاون گروه
مجید حاجی رمضانعلی  -
مقاطع تحصیلی:  کارشناسی

 

رشته‌های گروه فناوری اطلاعات (کارشناسی)
کارشناسی
مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات (۹۴ و مابعد)
مهندسی فناوری اطلاعات (۹۳ و ماقبل)
مهندسی کامپیوتر

 

مدیر گروه معاون گروه
تورج بنی رستم  -
مقاطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی فناوری اطلاعات (ارشد)
کارشناسی ارشد
مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکی
مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه های کامپیوتری
مهندسی فناوری اطلاعات- مهندسی مخابرات امن