جستجو در بانک سوالات

 • مقطع کارشناسی ارشد
 • مقطع کارشناسی
 • پرسش‌های عمومی
 • فارغ‌التحصیلان
 • اداری و مالی
 • امور پژوهشی
 • واحد بین‌الملل
بازکردن همه | بستن همه
 • 1. طول دوره کارشناسی ارشد چقدر است؟
   

  طول مدت تحصیل در دروه کارشناسی ارشد حداقل ۴ ترم و حداکثر ۶ ترم می باشد.

  آیا این پاسخ مناسب بود؟ بله(160) / خیر(50)
  مشاهده شد 12058بار
 • 2. تعداد واحد مجاز در هر ترم
   

  دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مجاز است در هر نیمسال بین ۸ تا ۱۲ واحد درسی را انتخاب کند و در مواردی با توجه به وضعیت دانشجو و تایید واحد آموزش این تعداد می تواند به ۱۴ واحد درسی افزایش یابد. در نیمسالی که دانشجو واحد پایان نامه را اخذ نموده است با احتساب آن می تواند ۱۲ واحد اخذ نماید.

  آیا این پاسخ مناسب بود؟ بله(56) / خیر(16)
  مشاهده شد 4748بار
 • 3. دروس جبرانی و نمرات آن
   

  دروس جبرانی و تعداد آن ها بسته به تشخیص مدیرگروه تعیین و در هر رشته حداکثر ۱۲ واحد می باشد. نمرات دروس جبرانی در کارنامه ثبت می شود اما در احتساب میانگین نمرات نیمسال و میانگین کل دانشجو منظور نمی شود.

  آیا این پاسخ مناسب بود؟ بله(43) / خیر(9)
  مشاهده شد 4300بار
 • 4. آیا امکان تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد وجود دارد؟
   

  خیر تغییر رشته و گرایش ممنوع است.

  آیا این پاسخ مناسب بود؟ بله(94) / خیر(99)
  مشاهده شد 26882بار
 • 5. نمره قبولی، معدل نیمسال، معدل کل
   
  • حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره و جبرانی در دوره کارشناسی ارشد، ۱۲ می باشد.
  • حداقل میانگین نمرات دانشجو، در دوره کارشناسی ارشد، در هر نیمسال تحصیلی نباید از ۱۴ کمتر باشد. معدل کمتر از ۱۴ مشروطی تلقی می گردد.
  • میانگین کل نمرات دانشجو قبل از اخذ پایان نامه و در نهایت در پایان دوره کارشناسی ارشد نباید کمتر از ۱۴ باشد. در غیر اینصورت فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد محسوب نمی شود.
  آیا این پاسخ مناسب بود؟ بله(55) / خیر(22)
  مشاهده شد 9326بار
 • 6. مشروطی، جبران مشروطی و اخراج
   
  • در صورتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو به پایان نرسیده باشد، بنا به تشخیص شورای آموزشی واحد و مدیر گروه مربوطه می تواند تعدادی از دروس که نمرات وی در آن ها کمتر از ۱۴ می باشد فقط در یک نیمسال تحصیلی تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل،  فارغ التحصیل می شود.
  • اگر دانشجو در دو نیمسال تحصیلی معدل کمتر از ۱۴ داشته باشد، از ادامه تحصیل محروم می شود.
   • تبصره: درصورتیکه دانشجو معدل کل بالای ۱۲ داشته باشد می تواند با درخواست به اداره شورا و کمسیون از یک نیمسال ارفاقی استفاده نماید.
  آیا این پاسخ مناسب بود؟ بله(20) / خیر(13)
  مشاهده شد 6428بار
 • 7. میهمان، انتقال، انصراف از تحصیل
   

  دانشجو نمی‌تواند در سایر واحدها به صورت مهمان درسی اخذ کند.

  امکان انتقال دانشجو وجود ندارد.

  دانشجو می‌تواند به هر دلیل، از تحصیل انصراف نماید. در اینصورت باید درخواست خود را مبنی بر انصراف از طریق سامانه خدمات الکترونیکی بخش تسویه حساب ثبت نماید.

  آیا این پاسخ مناسب بود؟ بله(25) / خیر(62)
  مشاهده شد 6682بار
 • 8. حد غیبت مجاز در هر درس چقدر است؟
   

  کل تعداد جلسات هر درس در طول ترم ۱۶ جلسه می باشد که دانشجو مجاز می باشد تا سقف ۳ جلسه غیبت داشته باشد.

  آیا این پاسخ مناسب بود؟ بله(28) / خیر(41)
  مشاهده شد 4179بار
 • 9. انتخاب واحد
   

  با توجه به تقویم آموزشی و زمان اعلام شده برای انتخاب واحد هر رشته به تفکیک ورودی از طریق سایت دانشگاه و سیستم اتوماسیون انتخاب واحد صورت می گیرد.

  برای دانشجویان جدیدالورود (ترم اولی) نیز پس از فرآیند تکمیل ثبت نام، توسط کارشناس مربوطه در دانشکده اقدام به انتخاب واحد می گردد.

  دانشجویان ترم دوم به بعد طبق تقویم آموزشی و جدول زمانبندی انتخاب واحد از طریق سامانه اتوماسیون می‌توانند انتخاب واحد را انجام دهند.

  آیا این پاسخ مناسب بود؟ بله(23) / خیر(38)
  مشاهده شد 5502بار
 • 10. حذف درس
   
  • امکان حذف درس در چند روز پیش از امتحان وجود ندارد.
  • حذف تک درس یا حذف اضطراری فقط در مقطع کارشناسی و طبق تقویم آموزشی امکان پذیر است.
  • زمان حذف و اضافه در واحد الکترونیکی:
   • در مقطع کارشناسی ارشد: براساس آیین نامه آموزشی حذف و اضافه وجود ندارد.
   • در مقطع کارشناسی: در هفته سوم ترم تحصیلی
  آیا این پاسخ مناسب بود؟ بله(14) / خیر(49)
  مشاهده شد 6349بار
 • 1. حذف درس
   
  • امکان حذف درس در چند روز پیش از امتحان وجود ندارد.
  • حذف تک درس یا حذف اضطراری فقط در مقطع کارشناسی و طبق تقویم آموزشی امکان پذیر است.
  • زمان حذف و اضافه در واحد الکترونیکی:
   • در مقطع کارشناسی ارشد: براساس آیین نامه آموزشی حذف و اضافه وجود ندارد.
   • در مقطع کارشناسی: در هفته سوم ترم تحصیلی
  آیا این پاسخ مناسب بود؟ بله(14) / خیر(49)
  مشاهده شد 6349بار
 • 2. تعداد واحد مجاز در هر نیم‌سال در مقطع کارشناسی
   

  تعداد واحدهای انتخابی دانشجوی تمام وقت کارشناسی در یک ترم نمی تواند از ۱۲ واحد کمتر و از ۲۰ واحد بیشتر باشد.

  آیا این پاسخ مناسب بود؟ بله(26) / خیر(8)
  مشاهده شد 2529بار
 • 3. مرخصی و حداکثر مدت مجاز به تحصیل
   

  حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجوی تمام وقت کارشناسی پیوسته ۶ سال است.
  تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد توسط دانشجو به اداره آموزش ارائه گردد.

  آیا این پاسخ مناسب بود؟ بله(5) / خیر(16)
  مشاهده شد 3829بار
 • 4. نمره قبولی و معدل
   

  حداقل نمره قبولی در هر درس از دروس، ۱۰ می باشد.

  میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید کمتر از ۱۲ باشد، در غیر اینصورت مشروط محسوب و نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

  آیا این پاسخ مناسب بود؟ بله(135) / خیر(49)
  مشاهده شد 15189بار
 • 5. مشروط، اخراج، انصراف
   

  با سه ترم متوالی یا چهار ترم متناوب مشروطی دانشجو در دوره کارشناسی از دانشگاه اخراج می شود.

  برای اعلام انصراف از تحصیل درخواست انصراف خود را به معاونت آموزشی به صورت مکتوب اعلام می کنید پس از دستور جهت تسویه حساب مراجعه نمایید.

  آیا این پاسخ مناسب بود؟ بله(2) / خیر(12)
  مشاهده شد 2627بار
 • 1. چگونه از اعلام نمرات امتحانی خود مطلع شوم؟
   

  دانشجویان می توانند از قسمت اتوماسیون نمرات خود را مشاهده نمایند.

  آیا این پاسخ مناسب بود؟ بله(480) / خیر(386)
  مشاهده شد 26161بار
 • 2. نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان در واحد الکترونیکی
   

  بعد از پذیرش به سامانه ثبت نام اینترنتی مراجعه نموده و پس از بارگذاری مدارک و پرداخت شهریه اولیه و پس از بررسی و تایید مدارک توسط کارشناسان مربوطه ثبت نام تکمیل می شود.

  آیا این پاسخ مناسب بود؟ بله(7) / خیر(67)
  مشاهده شد 4063بار
 • 3. نحوه برگزاری کلاس­ها و شرکت دانشجویان در کلاس­های آنلاین
   

  باید در روز و ساعت مشخص شده کلاس وارد سیستم مدیریت یادگیری شده و در کلاس حضور یابید.

  آیا این پاسخ مناسب بود؟ بله(8) / خیر(38)
  مشاهده شد 3183بار
 • 4. آیا در واحد الکترونیکی کلاس حضوری هم داریم؟
   

  بله، در صوت لزوم با هماهنگی استاد و دانشجو برای کلاس های رفع اشکال و یا امتحان میان ترم، کلاس حضوری برگزار می شود.

  آیا این پاسخ مناسب بود؟ بله(11) / خیر(20)
  مشاهده شد 3187بار
 • 5. نحوه تحویل تکالیف کلاس، مقاله، پروژه و..
   

  طی هماهنگی با استاد مربوطه اقدام می گردد.

  آیا این پاسخ مناسب بود؟ بله(5) / خیر(54)
  مشاهده شد 3463بار
 • 1. نحوه تحویل تکالیف کلاس، مقاله، پروژه و..
   

  طی هماهنگی با استاد مربوطه اقدام می گردد.

  آیا این پاسخ مناسب بود؟ بله(5) / خیر(54)
  مشاهده شد 3463بار
 • 1. دروس ارائه شده به تفکیک هر ترم چه واحدهایی هستند؟
   

   نیمسال دوم ۸۸-۸۷ ۱- پژوهش عملیاتی ۳ (پیش نیاز) ۲ واحد ۲- کاربرد کامپیوتر و آشنایی با نرم افزارها (پیش نیاز) ۲ واحد ۳- مدیریت رفتار سازمانی ۲ واحد ۴- آمار (پیش نیاز) ۲ واحد ” دروس پیش نیاز بنا به تشخیص مدیر گروه می باشد”(بطور کلی ۶ واحد پیش نیاز لازم است ) ۱- تحلیل آماری (اصلی) ۲ واحد ۲- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (اصلی) ۲ واحد ۳- تئوریهای مدیریت پیشرفته (اصلی) ۲ واحد

  آیا این پاسخ مناسب بود؟ بله(2) / خیر(2)
  مشاهده شد 1934بار
 • 2. تخفیف، تقسیط و موارد مربوط به شهریه
   

  تخفیف و تقسیط شهریه در حد اختیارات و امکانات واحد مساع و برابر مقررات و ضوابط دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.

  میزان شهریه در هر ترم تحصیلی با توجه به نرخ برابری ارز به دلار اعلام خواهد شد و شهریه باید به حساب ارزی ۲۰۰۰۰۱ پرداخت شود.

   

  آیا این پاسخ مناسب بود؟ بله(1) / خیر(14)
  مشاهده شد 2833بار

پاسخ خود را نیافتید؟ با ما تماس بگیرید.